Què podem fer per a tu

Govern TIC

Les tecnologies de la informació i les comunicacions (d’ara endavant TIC) són més que un conjunt d’eines i recursos que ajuden o donen suport als processos de negoci de les corporacions. Actualment són molts els casos en què els processos de negoci no es poden concebre sense les TIC.

És per això que les decisions que afectin les TIC s’han de prendre també des de punts de vista de negoci i no solament des del punt de vista de la tecnologia i la innovació. El govern de les TIC, per tant, és responsable d’alinear les TIC amb els objectius de negoci.

Les TIC han d’estar dissenyades, planificades i implantades segons els objectius corporatius. És necessari avaluar la contribució de les TIC al negoci i la qualitat que ofereixen.  A la implantació d’aquests processos de control de les TIC segons criteris de negoci se l’anomena governar (o gestionar) les TIC.

El govern de les TIC té com a objectiu:

  • Ajustar l’estratègia, la planificació i les inversions de les TIC segons criteris de negoci.
  • Implantar i donar suport als serveis de les TIC segons les necessitats de negoci.
  • Monitoritzar i avaluar els controls interns que garanteixin l’alineació de les TIC amb el negoci.

A través de metodologies orientades a processos, h2c us ajudarà a definir un marc de treball adequat que us permeti governar les TIC garantint-ne la màxima eficàcia i eficiència, exercint un control de les inversions adequat i maximitzant la competitivitat de l’organització.

 
més informació