Què podem fer per a tu

Seguretat de la informació

Innumerables amenaces poden alterar la seguretat de la informació, no només intencionades i motivades per la mala fe, sinó també per accidents o errades humanes involuntàries. Una correcta actitud de tota l’organització envers la seguretat de la informació és transcendental per a un bon funcionament del vostre negoci quan alguna d’aquestes amenaces es materialitza.

Garantir la seguretat de la informació és una tasca que s’ha de compartir des de totes les àrees de l’organització i a tots els seus nivells i, per tant, la gestió s’ha de concebre de forma transversal.

La informació de la vostra organització estarà segura quan compleixi els criteris següents:

  • Disponibilitat: tenir la informació disponible, quan es necessita.
  • Confidencialitat: accessible només per a qui la necessita.
  • Integritat: poder assegurar que la informació és correcta.
  • Autenticitat: qui genera la informació és qui diu ser.
  • Auditabilitat: monitoritzar totes aquelles accions importants que es realitzen sobre cada element d’informació.

Per personalitzar un model de gestió de la seguretat de la informació dins de la vostra organització, H2C avaluarà amb vosaltres un model de maduresa i adaptarà un pla de treball adequat a les vostres necessitats.

 
més informació